• Hizmet


   

  GÜVENOK LOJİSTİK İLE AKARYAKIT TAŞIMACILIĞINDA KALİTELİ, EMNİYETLİ VE ÇEVREYE DUYARLI HİZMET

  Kurulduğu günden bu yana sunduğu hizmette  müşteri memnuniyeti  ile  çevre ve iş sağlığı güvenliğini ön planda tutan Güvenok Lojistik bu çalışmalarını sistematik hale getirmek için çalışmalarına başladı.

  Bunun için ISO 9001:2008 Kalite, ISO 14001:2004 Çevre ve  OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği  Yönetim Sistemlerini entegre ederek  Güvenok Lojistik SEÇ-K (Sağlık Emniyet Çevre Kalite) Entegre Yönetim Sistemini kurdu.

  Yönetim Sistemi kapsamında ilgili standartların gerektirdiği dokümantasyon çalışmaları tamamlandı.

  11.09.2001 ile 17.09.2011 tarihlerinde şirket personeline standartlar ile ilgili bilinçlendirme eğitimi verilerek  Güvenok Lojistik SEÇ-K Politikası duyuruldu.

  Hizmet verdiği  bölgelerde iç denetimlerin tamamlanması ve yönetim gözden geçirme toplantısının akabinde 12-14.12.2011 tarihleri arasında belgelendirme  denetimi yapılacaktır.

  Belgelendirme kuruluşu tarafından denetimlerde majör uygunsuzluk saptanmaması halinde standart belgelerini almaya hak kazanacaktır.


  KALİTE, ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ ENTEGRE SİSTEMLERİ

  KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ:

  Bir kuruluşu başarılı bir şekilde çalıştırmak için, kuruluşu sistematik ve saydam bir şekilde yönetmek ve kontrol etmek gerekir. Başarı, ilgili tarafların ihtiyaçları ele alınırken, performansı sürekli olarak iyileştirmeye yönelik tasarlanan bir yönetim sisteminin uygulanmasından ve sürdürülmesinden geçer. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, müşteri odaklı ve sürekli gelişim felsefesiyle, müşteri memnuniyeti ve karlılık sağlamak için gerekli bir araçtır.


  ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN FAYDALARI NELERDİR?

  Kuruluş Açısından
  * Kuruluşta kalite anlayışının gelişimi,
  * Kârın, pazar payının artması,
  * Verimliliğin artması,
  * Etkin bir yönetim sağlanması
  * Maliyetin azalması,
  * Çalışanların tatmini,
  * Müşteri şikayetlerinin azalması,
  * Maliyet ve zamandan tasarruf,
  * Kaynakların optimum kullanımı,
  * Kuruluş içi iletişimde iyileşme

  Müşteri Açısından
  * Güven duygusu
  * Memnuniyet
  * Yaşam seviyesinin yükselmesi


  ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ:

  İşletmelerin yönetim sistemlerine belirli şartlar getirerek yönetim, üretim veya hizmet çalışmalarında çevre etki analizi mantalitesi ile sürekli iyileştirmeyi, çevre şartlarının karşılanmasını ve iyileştirilmesini hedefleyen uluslararası alanda kabul görmüş yönetim standardıdır.

  ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN FAYDALARI NELERDİR?
  * Yönetimi kolaylaştırır ve etkinleştirir.
  * Planlı ve sistematik çalışmayı sağlar.
  *  Çevreye etkileri ortaya koyar.
  * Çevreye duyarlılığı arttırır.
  * Zaman içinde çalışanlarda çevre tehlikelerinin oluşması bilincini yerleştirir.
  * Karlılığı ve verimliliği arttırır.
  * Kaynakların optimize kullanılmasını sağlar.
  * Rekabet avantajı sağlar.
  * Firmayı kurumsallaştırır, firma kültürü oluşturmada katkıda bulunur.


  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ:

  İşletmelerde ortaya çıkabilecek kaza ve diğer tehlikeli durumları analiz ederek gerekli önlemlerin alınması ile çalışma ortamını güvenli hale getirmeyi amaçlayan sistemli çalışmalar bütünüdür.

  ISO 18001 (OHSAS) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNİN FAYDALARI NELERDİR?
  * İşletme çalışanlarını, kaza ve/veya diğer risklerden korunmasını sağlar.
  * Ortaya çıkan tehlike durumlarında yapılacak müdahalenin belirlenmesini sağlar.
  * Motivasyon ve katılımın artmasını sağlar.
  * Verimlilik ve performans artışı sağlar.
  * Karlılığı arttırır.
  * Rekabet avantajı sağlar

   

   

  Tarih: 24.03.2014
  Yazar: Admin
 • Güvenok Lojistik ´te Kalite Artık Standart Tarih: 24.03.2014
  Yazar: Admin
 • Güvenok Lojistik, çağrıları karşılamak için çağrı merkezi hizmetini devreye aldı. Tarih: 29.04.2013
  Yazar: Admin