Araç Takip

Filomuzda bulunan tüm öz mal araçlarımızda ve bizimle iş birliği içerisinde olan firmaların araçlarında Araç Takip Sistemleri bulunmaktadır. GSM/GPM/GPRS/SMS tabanlı çalışan bu sistemler, genel olarak firmamızda iki temel ihtiyaç için kullanılmaktadır.
1- Operasyon verimini artırmak,

2-Filo disiplinini ve güvenliği sağlamak için kullanılır.

Araç Takip Sistemlerimiz müşterilerimize açıktır ve müşterilerimiz kendi operasyonlarındaki araçları izleyebilmektedir.

Araç Takip Sistemin Faydaları;

*    Operasyonel süreçlerde hızlanma
*    Araçların dijatal haritalar üzerinde yerin tespit edilemsi
*    Müşteri memnuniyeti
*    Hataların tespiti ve kontrolü
*    Araçların daha verimli kullanılması
*    Araç güzergâhlarının etkin bir şekilde takip edilmesi ve planlanması
*    Araçlarda oluşabilecek olağandışı durumlarda, anında kontrol merkezine bilgi akışının sağlanması
*    Araçların hızı, adresi, kilometre, mesai saatlerin hesaplanması ve duraklama yaptığı yerlerin ve süresinin kontrolünün yapılması
*    Araçların operasyon merkezinden doğru olarak yönlendirilmesi ve vakit kaybının önlenmesi
*    Araçtan merkeze sürekli bilgi geldiğinin bilincinde olan sürücüler sayesinde araçların çok daha dikkatli kullanması ve kaza riskinin azalması
*    Yakıt, mesai, zaman gibi maliyet kalemlerinden tasarruf
*    Araç sürücülerini takip, denetleme, bilgi alma, müdahale etme kolaylığı
*    Planlama, raporlama ve istatistiksel veri elde edebilme imkânı
*    Hizmet kalitesiyle birlikte müşteri memnuniyetinin de artması
*    Performans artışı, iş kalitesi
*    Daha güvenli ve daha huzurlu bir şekilde çalışma olanağı
*    Araçların daha verimli ve uzun ömürlü kullanılabilme fırsatı
*    Araç kontrolü için zaman ve mekân tasarrufu.
*    Güvenok Lojistik tarafından belirlenen mola yerlerinin dışında duraklama yapılmamasının kontrol edilmesi.