SEÇ-KALİTE YS KAPSAMI

CARYA TURİZM YATIRIMLARI A.Ş nin kurmuş olduğu ve uyguladığı entegre kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi aşağıda belirtilen lokaysan ve faaliyetleri kapsamaktadır. Bunlar;

1. İç ve dış hususların gerektirdiği faaliyetler, bu faaliyetlerde ortaya çıkan artıklar ve bu atıkların geri kazanımı/bertaraf edilmesi ile doğal kaynak tüketiminin takibi,

2. Yasal şartlar ve diğer gereklilikleri yerine getirmek için yapılan faaliyetler, bu faaliyetlerde ortaya çıkan artıklar ve bu atıkların geri kazanımı/bertaraf edilmesi ile doğal kaynak tüketiminin takibi,

2.1. Entegre Yönetim Sistemi, CARYA TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.’nin karayolu ile tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetinin yürütüldüğü güzergâhlar, müşteri sahaları ve çalışma ofislerinde yapılan faaliyetleri dahil (ziyaretçiler, hizmet tedarikçileri, stajyerler dâhil)  aşağıdakileri kapsamaktadır;

2.2. Dolum tesisleri içindeki ofislerde yapılan ofis çalışmaları( sevkiyat planlama, irsaliye kesme, alkol kontrolü, çalışanlara eğitim verilmesi vb.) ile tehlikeli maddelerin araç tankerine dolum işlemi sırasında yapılan faaliyetler, bu faaliyetlerde ortaya çıkan atıklar ve atıkların geri kazanımı/bertaraf edilmesi,

2.3.Boşaltım sahalarında (istasyon, tesis, terminal, şantiye vb.) yapılan araç tankerinden tehlikeli madde boşaltımı için yapılan faaliyetler, bu faaliyetlerde ortaya çıkan atıklar ve atıkların geri kazanımı/bertaraf edilmesi,

2.2. ile 2.3. çalışmalar yapılırken, müşteri sahalarında, öncelikli olarak müşterinin koymuş olduğu acil durum ile iş/çevre güvenliği talimarlarına riayet edilme, tesisin çevre yönetim sistemine katılım zorunluluğu bulunmaktadır.

2.4. Dolum-boşaltım sahalarına gidişte kullanılan yollarda yapılan karayolunda tanker sürüş faaliyetleri ve bu faaliyetlerde oluşan egzoz emisyonunun kontrolü, doğal kaynak kullanımının takibi,

2.5. Çekici ve tanker bakımlarının yapıldığı yetkili servislerdeki bakım faaliyetleri ve bakım sonucunda oluşan atıkların bertarafı/geri kazanımı,

2.6. Firma mülkiyeti olan garajlarda yapılan ofis faaliyetleri, araçların park edilmesi ve kontrolü faaliyetleri,

2.7. Genel merkezde yapılan insan kaynakları, muhasebe, operasyon yönetimi ve kontrolü, seç-kalite organizasyon ve kontrolü, satın alma faaliyetleri ile bu faaliyetler sonucunda ortaya çıkan atıkların bertarafı/ger, kazanımı

2.8. Tüm sahalardaki stajyer, özel politika gerektiren personeller (engelli, hamile vb.), tedarikçiler ve ziyaretçilerin faaliyetleri

2.9. Dolum/ boşaltım sahaları, tankerlerin park edildiği garajlar, tüm ofisler ve otoyollarda meydana gelen acil durum olayları ile bu olaylar sonucunda oluşan çevre kirliliğine sebep olabilecek döküntü/ kontaminasyon olayları,

2.10. Başta karayolu ile tehlikeli madde taşıması ve ofis faaliyetleri olmak üzere firmanın aşağıda adresleri belirtilen lokasyonlarda yaptığı tüm faaliyetlerinden oluşan atıkların etkileşim içinde bulunduğu hava, toprak, yer altı ve yer üstü sularına etkilerini kapsamaktadır