CARYA TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.

KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

POLİTİKASI

 

CARYA TURİZM YATIRIMLARI A.Ş. karayolu ile tehlikeli madde taşımacılığı sektöründe ulusal ve bölgesel lojistik hizmetini gerçekleştirirken,  çalışanlarına ve etkileşimde bulunduğu paydaşlarına güvenli, çevreye duyarlı ve kaliteli bir şekilde hizmet vermek ve çözüm ortaklığı sunduğu şirketlerin marka değerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

CARYA TURİZM YATIRIMLARI A.Ş. mevcut faaliyetlerinde benimsediği ilkeleri koruyup iyileştirerek uluslararası stratejik ortaklıklar kurmak ve bu sayede global bir marka haline gelmeyi hedeflemektedir.

Buna göre; CARYA TURİZM YATIRIMLARI A.Ş., ulusal ve uluslararası kalite, çevre ve iş sağlığı güvenliği standartlarından taviz vermeden, taşımacılık faaliyetinde kullandığı tümü ADR’li araçların yakıt sarfiyatlarını minimum düzeyde tutan ve doğal kaynakları etkin biçimde kullanan, çevreye saygılı, gerek tümü SRC5 belgesine sahip deneyimli tanker operatörleri ile diğer çalışan personeller gerekse paydaşların güvenliklerini ön planda tutan, ileri teknoloji ve bilgiyi verimliliğe dönüştüren, yenilik ve gelişmelere açık, kurumsallaşmış ve her açıdan güçlü, ülke ekonomisine en üst seviyede katkı sağlayan bir lojistik şirketi olmak için çalışmaktadır.

Bu amaçla;

*  Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9001:2015), Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001:2015), İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS 18001:2007) standartlarının uygulanmasını sağlamak,

*  Toplam Kalite Sistemini benimseyerek, bu yönde çalışmalarını yürüterek tüm faaliyetlerini bu sistem çerçevesinde yürütmek,

*  Sürekli iyileştirmeler yaparak, günümüz şartlarında hizmet verimliliğini sürdürülebilirliğini sağlamak,

*  Tüm filosunda ADR’li araçlar kullanmak ve bunların yakıt sarfiyatlarını takip ederek kullandığı diğer tüm doğal kaynakları minimum miktarda ve mümkün olan en verimli şekilde kullanmak.

*  Çevreye, iş ortamına, personele ve paydaşlara zarar verebilecek tüm riskleri minimuma indirmek; bu esnada çevre, iş sağlığı ve güvenliği bütünlüğünü  görev olarak benimsenmek,

*  Tabi olduğu yasal ve diğer düzenlemelere uymak,

*  Eğitim, bilgilendirme ve sürekli iletişim ile çalışanlara çevre, iş sağlığı ve güvenliği bilincini yerleştirmek, tanker operatörü olarak çalıştırdığı tüm personellerin SRC5 belgesine sahip olmasını sağlamak,

*  Faaliyetleri sebebiyle oluşabilecek atıkların hava, su, toprak kirliliğine sebep olmadan geri dönüşümü veya bertarafını sağlayarak çevreyi korumak,

doğrultusunda Entegre Yönetim Sisteminin sürekli gelişimini sağlamak amacıyla çalışmalar planlayarak uygulanmasını sağlayarak faaliyetlerini gerçekleştirmeyi taahhüt etmektedir.